Jana Bouková je pravideln zvána k code promo cinéma gaumont pathé úinkování na svtovch harfovch kongresech a sympoziích vetn Mezinárodní harfové soute v USA, Francii i Izraeli, stejn tak i jako pedagog k vedení ady mistrovskch kurz po celém svt.
V echách získala cenu Talent roku 96 a jako jedna z deseti nejvznamnjích en eské reduction dosette senseo a imprimer republiky, a první interpretka z klasické hudby vbec, byla vyznamenána cenou Lady Pro, která jí byla pedána za pítomnosti prezidenta republiky prof.
Vorherigen Tweet einfügen, medien beifügen, auf Twitter anmelden.
Václava Klause na Praském hrad.Jana Bouková absolvovala konzervato v Praze a Ostravskou univerzitu ve tíd profesorky Libue Váchalové.Mehr erfahren, hmm, es gab ein Problem, den Server zu erreichen.Od roku 2005 je té sóloharfistkou eské filharmonie.Není mnoho eskch umlc, kteí by ve svém oboru dosáhli na svtové úrovni natolik vsadního postavení a tak vjimenm zpsobem reprezentovali eskou republiku v zahranií, jako harfistka Jana Bouková.Svtoznámá profesorka harfy z USA Susan McDonald oznaila Janu Bouovou za talent století a podobn hodnotí vkony Jany Boukové i zahraniní kritika.Jana Bouková nahrála pes dv desítky CD pro domácí i zahraniní firmy, natáí pro rozhlasové a televizní spolenosti.Proslul violoncellista Mstislav Rostropovi si napíklad osobn vyádal kontakt na Janu Boukovou poté, co uslyel její hru v rozhlase, a premiéroval s ní dílo Raviho Shankara na festivalu v Evianu.All that is lacking for success is the firm support of a committed partner.Za mimoádné koncertní úspchy a pínos v rozvoji hry na harfu získala ocenní ve vcarsku, a také se stala laureátkou festivalu Juventus ve Francii.Vollständiges Profil ansehen, blockieren, link zum Tweet kopieren, embed this Video.Mimo sólové innosti se Jana Bouková vnuje pedagogické dráze a souasn vyuuje na Královské konzervatoi v Bruselu a je docentkou na Hudební fakult Akademie múzickch umní v Praze.Mezi nejvznamnjí bezpochyby patí její sólové recitály v Alice Tully Hall Lincoln Center (New York v Theatre Châtelet v Paíi, ve vídeském Musikvereinu, na festivalu Praské jaro a Berliner Festtage; úinkování na Galakoncertu poádaném.Jana Bouková je zatím jedinou harfistkou eské republiky, která vyhrála svtov nejvznamnjí a nejuznávanjí harfovou sout.Concours International de musique de chambre de Lyon.
Vodafone, Orange, 3, O2, brasilien 40404, nextel, TIM, haiti 40404.
Jana Bouková se díky vraznm umleckm úspchm rychle stala velmi ádanou harfistkou vystupující na renomovanch svtovch pódiích nejen sólov, ale i komorn s takovmi interprety, jako Maxim Vengerov, Jurij Bashmet, Patrick Gallois, Jií Bárta, Christian Tetzlaff, Sharon Kam, i ji zmínn Mstislav Rostropovi.Je zvána té k pedagogické innosti na prestiních kolách vetn Indiana University v USA nebo Haute Ecole de Musique v enev.
Od roku 2000 je lenem Umlecké rady Akademie múzickch umní a té eské filharmonie.
Code, für Kunden von, vereinigte Staaten 40404 (beliebig kanada 21212 (beliebig vereinigtes Königreich 86444.

[L_RANDNUM-10-999]